דרכי תרומה נוספות

Untitled-9

פעילותה נשענת על נדיבות ליבם של תורמים פרטיים, קרנות בארץ ובחו"ל, פילנתרופיה עסקית ומתנדבים.

תרומות כספיות תתקבלנה בברכה:

מוקד התרומות

03-9533334

PayPal
טל: 02-5662105

טלמסר: 054-4003733

נייד: 054-4746958

פקס: 02-5618876

המחאות

ניתן לשלוח

לכבוד עמותת בית חם לכל חייל

יפו 224, קניון התחנה המרכזית – ירושלים.

הפקדה בחשבון הבנק

שם חשבון: עמותת בית חם לכל חייל וחיילת (ע"ר)

בנק הפועלים (12)

שם הסניף: הפלמ"ח מספר סניף: 574

מספר חשבון: 274472

או באמצעות IBAN:

IL56-0125-7400-0000-0274-472

מספר חשבון נוסף:

שם חשבון: עמותת בית חם לכל חייל וחיילת (ע"ר)

שם הבנק: בנק הפועלים (12).

שם הסניף: הרצוג,  מספר הסניף: 541.

מספר חשבון: 194178.

 

200px-Rashut_HaMisim.svg    התרומה מוכרת מס לטופס 46 ומסמכים נוספים נוספים

donation