תרומות

Untitled-1

פעילותה נשענת על נדיבות ליבם של תורמים פרטיים, קרנות בארץ ובחו"ל, פילנתרופיה עסקית ומתנדבים.

תרומות כספיות תתקבלנה בברכה:

מוקד התרומות

03-9533334

PayPal
 

כרטיס אשראי

דרך האתר

טל: 02-5662105

טלמסר: 054-4003733

נייד: 054-4746958

פקס: 02-5618876

המחאות

ניתן לשלוח

לכבוד עמותת בית חם לכל חייל

יפו 224, קניון התחנה המרכזית – ירושלים.

הפקדה בחשבון הבנק

שם חשבון: בית חם לכל חייל וחיילת(ע"ר)

בנק לאומי (10)

שם הסניף: גבעת אורנים מס.797

מספר חשבון:  25090003

או באמצעות IBAN:

IL16 0107 9700 0002 5090 003

טופס הוראת קבע

 

התרומה מוכרת מס לטופס 46 ומסמכים נוספים נוספים

 

donation