טיפול בחובות החיילים לחברות הסלולאר

Untitled-17

לאלפי חיילים בשרות חובה יש חוב גדול לחברה סלולארית והעמותה מסייעת בטיפול בחוב אל מול חברות התקשורת. במקרים רבים החוב נובע עקב אי עמידה בתשלומים קטנים וזאת בשל השכר הזעום אשר אינו מספיק למחייה ללא תמיכת הורי החייל. אנו מצליחים להפחית את סכום החוב, לבטל קנסות, ריביות, הצמדות ושכ"ט, אנו מבטלים עיקולים על חשבונות העו"ש וצווי עיכוב יציאה מהארץ ומגיעים להסדר תשלומים הגיוני של יתרת החוב עבור החיילים החייבים.

donation