מבנה ארגוני

Untitled-19

יו"ר וועד מנהל נורית תרזה
מנכ"לית שפרה שחר
עו"ד חנן כהן
רו"ח שלמה רחמים
מבקרת פנים/ יו"ר ועדת ביקורת עדנה כהן

 

donation