שיקום חיילים המרצים עונש בכלא צבאי

Untitled-18

לפני הגיוס לצה"ל,  חיילים רבים ממשפחות מעוטות יכולת סייעו בפרנסת משק הבית ועם הצטרפותם לשירות, כלכלת המשפחה נפגעת אנושות. השכר שמקבל חייל בשירות חובה אינו מכסה אפילו את צרכי המחייה החיוניים והבסיסים ביותר והחיילים היחידים ששורדים את השרות מבחינה כלכלית הם אלה הנתמכים על ידי הוריהם.  לכן, חיילים רבים נאלצים להיעדר מהשרות על מנת לעבוד עקב מצב כלכלי קשה ביותר של משפחתם או שלהם וכתוצאה מכך, הם נשלחים למאסר בגלל נפקדות או עריקות. העמותה מקיימת קשר רצוף עם מפקדי הכלא ועם הקב"נים וקצינות הת"ש ודואגת לחיילים לליווי ואימון אישי בעת מאסרם מתוך מטרה להכין אותם לחזרה לשירות צבאי תקין או לחיים האזרחיים שלאחר השחרור מהכלא ומהצבא. התקופה שלאחר השחרור ממאסר, מלווה בקושי כלכלי גדול עוד יותר מאחר ובתקופת ריצוי העונש מופסקים כל התשלומים. מי שנפגע עוד יותר, הם זכאי שכר דירה אשר דמי השכירות הופסקו ולא שולמו להם בתקופת זו, בית חם לכל חייל תומכת בחיילים אלה בסיוע כלכלי, ברכישת מזון ובכל מה שנדרש.

לתרומה עבור חיילים בשיקום

donation