שיתופי פעולה עם עמותות נוספות

Untitled-5

אנו שמחים לשתף פעולה עם עמותות וארגונים נוסספים, בין הבולטים:

ach gadolmichel levinYedidhesegmentor le haimhalelalachhayahida hayalim meshuhrarim haniflhat  habait shel benji beit hashanti  yeladim besikui   hidabrutmekimi  aharinatallibi

yashar lahayal

donation