מבנה ארגוני

יו"ר וועד מנהל

נורית תרזה

מנכ"לית

שפרה שחר

עו"ד

חנן כהן

רו"ח

שלמה רחמים

מבקרת פנים/ יו"ר ועדת ביקורת

עדנה כהן