פירוט השירותים הניתנים לחייל

פעילותה נשענת על נדיבות ליבם של תורמים פרטיים, קרנות בארץ ובחו”ל, פילנתרופיה עסקית ומתנדבים.

עיקרי פעילותנו:

בנוסף, העמותה מסייעת בפניות בנושאים שונים כגון טיפול בסוגיות בירוקרטיות סבוכות, סיוע לחיילים עולים ולמשפחותיהם, טיפול בעיכובי תשלומים, עיכובים בזכאות לדרגה או להכרה כחייל בודד, מחיקת רישום פלילי מהעבר לחיילים ששרתו שרות מלא כלוחמים, סיוע בזירוז המתנות למגורים, סיוע בהגשת קבילות מוצדקות, מתן מידע על זכויות ועוד.

עקבו אחרינו!