Videos

הודעה לתקשורת 28.12.2022

אנחנו מתרגשים, שמחים, מלאי תקווה ומודים לראש הממשלה המיועד מר בנימין נתניהו, על המעשה  הערכי, הלאומי, הציוני והמשמעותי, בהכנסת הפסקה של הטיפול בלוחמי צה”ל הלומי קרב, להסכמים הקואליציוניים של מדינת ישראל אחרי 75 שנות עצמאות!

היו מי שרצו למנוע את ההעדפה הברורה, למי ששירת בחוד החנית של צבא הגנה לישראל.

אנחנו מתרגשים ורוצים גם להודות לאישה יקרה, הגב’ שפרה שחר ושר המשפטים המיועד ח”כ יריב לוין ולכל חברי הכנסת מכל הסיעות, שהאמינו ושעשו מאמץ עילאי שהדבר ייכתב במפורש.

אנחנו, בההלם והקרב, ב-בית חם לכל חייל, ב-בלוחמים לחיים, ב-לוחמים בוערים, נמשיך לעשות הכל ברמה הלאומית כדי שתדע כל אם עברייה, שמדינת ישראל תכיר את לוחמיה שהיא שולחת לקרב.

חזקו ואמצו!

שפרה שחר, מנכ"לית עמותת "בית חם לכל חייל" בראיון עם שמעון ריקלין בערוץ 14

The following video shows how the organization was founded led by Shifra Shahar (English Subtitle)

Courtesy of a mako, company news, Channel 2. Revelation-TV Middle East Report hosted by Simon Barret broadcast on 11 December 2015 at 19:00

English Video

More articles in the press