Providing Necessary Equipment for Soldiers

עמותת בית חם לכל חייל מספקת לחיילים הנזקקים תווי קנייה עבור הציוד החסר שאינו ניתן על ידי הצבא כגון: נעלי ספורט, ביגוד חם בחורף, תווי מזון וכל מה שנדרש לחיילים הזקוקים לכך בהפניית המפקדים הבכירים ומשק”יות הת”ש. העמותה רוכשת עבור החיילים הנזקקים ציוד חסר שאינו ניתן על ידי הצבא.

Press Here To Donate

Follow Us!